21. دى 1396 - 21:34
بیرجندرسا-نشست استانداران ادواری استان خراسان جنوبی با حضور استانداران و نجار رییس مجمع استاندارارن کشور و رییس سازمان مدیریت بحران کشور در بیرجند برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیرجندرسا، 

نشست استانداران ادواری استان خراسان جنوبی با حضور استانداران و  نجار رییس مجمع استاندارارن کشور و رییس سازمان مدیریت بحران کشور در بیرجند برگزار شد.

نظرات کاربران