نمایش 1 - 2 از 2
بیرجندرسا-مدیرکل دفتر توسعه ورزش مناطق روستایی و عشایری وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه سه هزارخانه روستایی در کشور به امکانات ورزشی مجهز می شوند، گفت: اگر دهیاری ها فضایی با ۵۰ متر مربع در اختیار این نهاد قرار دهند ما با امکانات ورزشی تجهیز می کنیم.
07/10/1398 - 15:56
بیرجندرسا- مدیرکل ورزش وجوانان خراسان جنوبی گفت: برخی از روستاها برخوردار از امکانات ورزشی و برخی روستاهای دورافتاده استان از حداقل امکانات ورزشی محروم هستند، وپیگیر ایجاد نشاط در سراسر استان به طور متوازن هستیم.
11/08/1393 - 08:03
اشتراک در امکانات ورزشی