نمایش 1 - 3 از 3
بیرجندرسا-معاون آموزش و پژوهش هلال احمر خراسان جنوبی گفت: نکته بسیار مهم در مورد زلزله آماده شدن قبل از آن و ضرورت آموزش در مورد مواجه شدن با آن است تا بتوان در هنگام وقوع این پدیده به بهترین شرایط از آن عبور کرد.
10/16/1398 - 09:03
بیرجندرسا-معاون هلال احمر خراسان جنوبی گفت: در راستای اجرای طرح پای درس ماه، ۴۰۰ نفر از مربیان مدارس و مهد های کودک، آموزش های امدادی را فرا گرفته اند.
09/11/1398 - 10:25
بیرجندرسا- معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی گفت: نرم افزار « امدادیار»به صورت آزمایشی در استان کلید خورد.
11/03/1397 - 13:09
اشتراک در معاون هلال احمر خراسان جنوبی