نمایش 1 - 1 از 1
بیرجندرسا- "کیمیا" می‌توانست به اثری ماندگار تبدیل شود چرا که مولفه‌های بسیاری داشت که به این سمت برود اما در عمل موفق نشد، چرا که زمان طولانی سریال برای حرفی که می‌خواهد بزند هماهنگ نیست.
10/30/1394 - 11:19
اشتراک در آرش