24. تير 1396 - 20:01
استاندار
بیرجندرسا- جاي تأسف است كه در استاني كه انتظار مي رود مديران آن جهادگونه فعاليت داشته باشند و جلوي محروميت هاي استان را بگيرند، اصل را به خاطر روابط و رفاقت هاي باندي و جناحي كنار گذاشته و خدمت را فداي لبخندهاي ستادي نموده اند.

مطلع شدم كه آقاي استاندار در جلسه شوراي اداري اخير از مديران خواسته اند كه به حاشيه سازي هاي رسانه اي توجهي نكنند و كارشان را ادامه دهند؟!!!!!

برايمان تعجب است كه منظور استاندار آيا شانه خالي كردن از زير بار توهين و ادبيات زشت خانم سرفرازي است؟ و يا اينكه به نوعي بار ديگر از شيوه بولدوزي عزل و نصب ها در بدنه ادارات حمايت كرده اند!!

جاي تأسف است كه در استاني كه انتظار مي رود مديران آن جهادگونه فعاليت داشته باشند و جلوي محروميت هاي استان را بگيرند، اصل را به خاطر روابط و رفاقت هاي باندي و جناحي كنار گذاشته و خدمت را فداي لبخندهاي ستادي نموده اند.

به طور خاص بايستي به اين مطلب اشاره كنم، مهاجرت بيش از ٧ هزار نفر در ٥ سال گذشته از شهرستان مرزي نهبندان كه امروز تيتر اول روزنامه خراسان جنوبي بود ، نشان دهنده اين است كه دولت تدبير و اميد در چهار سال گذشته علاوه بر اينكه نتوانسته كاري براي استان انجام دهد، بلكه يكي از عوامل افزايش مهاجرت مردم از نهبندان بوده است.

بايد گفت، با اين اوصاف اگر وجدان كاري در مديريت ارشد استان وجود مي داشت بايد از شنيدن اين خبر خواب را مدت ها بر خود حرام مي كرد و از اينكه نسبت به اين جريانات بي تفاوت و كوتاهي كرده، لحظه اي در مسئوليت نمي ماند.

افسوس كه حال و روز استان هر روز درگير حاشيه هاي سياسي و جناحي يك جريان خاص مي شود و سهم خواهي هاي اصلاح طلب و منفعت طلب سبب شده استان براي مطالبه گري محروميت ها بيشتر درگير تقسيم بندي هاي مسئوليت ها شود.

بهتراست استاندار بجاي سياسي كاري و تشويق مديران، به فكر اين باشد در هفته هاي پاياني عمر مسئوليتي خود بدنبال خدمتي باشد كه از او به يادگار باشد.

نظرات کاربران