6. دى 1395 - 14:40
آنچه مادران باید بدانند؛
طبقه بندی فلج مغزی
نویسنده: 
محدثه نوفرستی
فلج مغزی
بیرجندرسا- طبقه بندی کودکان فلج مغزی بر اساس تغییر تُن عضله ناحیه درگیر در مغز و شدت مشکل صورت می پذیرد.

از نظر میزان تن و محل ضایعه فلج مغزی به چهار دسته تقسیم می شود:

فلج مغزی اسپاستیک- فلج مغزی دیس کنتیک (آتاتویید)- فلج مغزی آتاکسی- فلج مغزی مخلوط

  1. فلج مغزی اسپاستیک: شایع ترین نوع فلج مغزی است. در این نوع فلج مغزی عضلات کودک سفت می باشد و رفلکس های اولیه در این کودکان باقی می ماند.
  2. فلج مغزی دیس کینتیک: حرکات غیر طبیعی که در هنگام شروع یک فعالیت توسط کودک اتفاق می افتد را دیس کینزی می گویند. وضعیت ذهنی معمولا در این موارد طبیعی است. اختلال در عملکرد شنوایی در این کودکان دیده می شود. فلج مغزی دیس کینتیک 10-15 درصد از کل فلج مغزی را شامل می شود.
  3. فلج مغزی آتاکسی: آتاکسی به نداشتن تعادل، هماهنگی و کنترل حرکات ظریف اطلاق می شود. کودکان آتاکسی نمی توانند حرکاتشان را کنترل کنند. آنها در دوسال اول زندگی دچار شلی عضلات هستند. در سالهای دوم و سوم تُن عضلانی تغییر کرده و آتاکسی نمایان می شود. آتاکسی با ضایعات مخچه ای در ارتباط است.
  4. فلج مغزی مخلوط: در این نوع فلج مغزی علائمی از هر سه نوع پیشین دیده می شود.

طبقه بندی فلج مغزی از نظر درگیری اندام ها

  1. همی پلژی: نوعی از فلج مغزی است که در آن یک سمت بدن دچار اختلال حرکتی می شود. مثلا آسیب به نیمه چپ مغز باعث اختلال حرکتی در سمت راست بدن می شود. بیشتر کودکان همی پلژی در صورت نداشتن اختلالات شناختی و یا تشنج به راه رفتن مستقل می رسند.
  2. دای پلژی: شایع ترین نوع فلج مغزی است که هر دو اندام فوقانی و تحتانی ( دست و پا) دچار اختلال حرکتی هستند اما درگیری اندام فوقانی کمتر است. بیشتر این کودکان می توانند به طور مستقل در محیط خانه و جامعه حرکت کنند. اما بسیاری از این افراد به وسایل کمک حرکتی نیاز دارند.
  3. کوادر پلژی: هر دو اندام فوقانی و تحتانی به طور یکسان دچار اختلال حرکتی هستند. این کودکان به ندرت به راه رفتن می رسند و معمولا از صندلی چرخدار استفاده می کنند.

 

محدثه نوفرستی

کارشناس کاردرمانی

نظرات کاربران