18. شهريور 1397 - 10:33
به کمک آستان قدس رضوی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و تیپ انصار رضا(ع) خراسان جنوبی 200 جهیزیه به زوجین جوان خراسان جنوبی اهدا شد.

نظرات کاربران