11. شهريور 1397 - 14:36
بیرجندرسا- صبح امروز گردهمایی سبز پوشان علوی در امامزادگانه شهدای باقریه با حضور 700 نفر از سادات شهرستان بیرجند برگزار شد.

نظرات کاربران