11. اسفند 1396 - 7:07
بیرجندرسا- اولین سالگرد شهدای گمنام دانشکده کشاورزی به همراه برپایی نمایشگاه شهدای اسفندماه به همت دانشجویان بسیجی برپا شد.

نظرات کاربران