9. مهر 1396 - 16:15
قتلگاه
بیرجندرسا- مردم بیرجند ظهر روز عاشورا همراه با عزاداری یکپارچه درقتلگاه نماز ظهر را با شکوه برگزار کردن

نظرات کاربران