16. دى 1395 - 15:00
بیرجندرسا- شهروند خوش سلیقه بیرجندی برای تامین هزینه زندگی خانواده با ایجاد بنگاه کوچک اقتصاد مقاومتی در حاشیه شهر بوقلمون پرورش می دهد و فراورده های آن را در بازار شهرهای خراسان جنوبی عرضه می کند.

نظرات کاربران