نمایش 1 - 1 از 1
بیرجندرسا- معاون آموزشی وزارت علوم گفت: حذف کنکور یک فرآیند تدریجی است و یک شبه و یک ساله نمی توان این فرآیند را عملیاتی کرد.
09/28/1396 - 11:05
اشتراک در حذف کنکور، آموزش و پرورش، معاون آموزشی وزارت علوم، دانش آموزان