نمایش 1 - 10 از 430
بیرجندرسا-شمار جان باختگان بیماری کرونا در خراسان جنوبی همان هزار و ۲۷۸ نفر باقی ماند.
10/27/1400 - 15:19
بیرجندرسا-در شبانه روز گذشته در هفت شهرستان خراسان جنوبی مورد جدیدی از بیماری کرونا شناسایی نشد.
10/26/1400 - 14:51
بیرجندرسا-در شبانه روز گذشته با ثبت ۴ مورد فوت جدید ناشی از کرونا تعداد فوتی‌های این بیماری در استان به ۱۲۷۳ نفر رسید.
10/15/1400 - 14:07
بیرجندرسا-در شبانه روز گذشته ۵۶ بیمار جدید مبتلا به کرونا در استان خراسان جنوبی شناسایی شد.
10/14/1400 - 14:56
بیرجندرسا-در شبانه روز گذشته ۸۹ بیمار جدید مبتلا به کرونا در استان خراسان جنوبی شناسایی شد.
10/13/1400 - 14:27
بیرجندرسا-خوشبختانه در شبانه روز گذشته موردی از فوت کرونا در خراسان جنوبی ثبت نشد.
10/11/1400 - 14:51
بیرجندرسا-با ثبت یک مورد فوت جدید ناشی از کرونا در استان آمار جان باختگان این بیماری به هزار و 268 نفر رسید.
10/10/1400 - 14:26
بیرجندرسا-با ثبت یک مورد فوت جدید ناشی از کرونا در خراسان جنوبی آمار جان باختگان این بیماری به هزار و ۲۶۷نفر افزایش یافت.
10/09/1400 - 14:18
بیرجندرسا-با ثبت دو مورد فوت جدید ناشی از کرونا در خراسان جنوبی آمار جان باختگان این بیماری به هزار و ۲۶۶ نفر افزایش یافت.
10/08/1400 - 15:14
بیرجندرسا-متاسفانه با ثبت 2 مورد فوت جدید در شبانه روزگذشته آمار جان باختگان این بیماری در خراسان جنوبی به هزار و 262 مورد افزایش یافت.
10/03/1400 - 13:53

صفحه‌ها

اشتراک در دانشگاه علوم پزشکی