کدخبر: ۸۲۹۵۹
۰٤ آذر ۱٤۰۲ ساعت ۱۲:۱٤
چاپ

حضور پر شور مردم شهید پرور

تشیع پیکر شهید مدافع امنیت در بیرجند

656591f195ba417011553136133.jpg
656591f14e9ae1701155313322.jpg
656591f1d31e417011553138647.jpg
656591f2320ea1701155314205.jpg
656591f2879f917011553145555.jpg
656591f1e566f17011553139396.jpg
656591f26fcc017011553144579.jpg
656591f22861317011553141654.jpg
656591f26b2b21701155314439.jpg
656591f298bae17011553146256.jpg
656591f28138d17011553145293.jpg
656591f2ae98917011553147151.jpg
656591f2e66d917011553149438.jpg
656591f2cb43017011553148326.jpg
656591f33569d17011553152188.jpg
656591f313ca817011553150811.jpg
65659260d72fc17011554248814.jpg

آخرین اخبار