نمایش 1 - 3 از 3
بیرجندرسا- اشک‌هایی برای مرتضی پاشایی، نمایشگاه آیدین آغداشلو، آتش گرفتن خودرو، جمع‌آوری ماهواره، طرح مرگبار عقیم‌سازی و ...
بیرجندرسا- هر چند در استان خراسان جنوبی 15 درصد ماهواره دارند ولی باز خطر افزایش ماهواره روز به روز در جامعه بیشتر می شود که مسئولین باید اقدامات قابل تاملی کنند.
بیرجندرسا - همایش مانگرانیم عصر شنبه در مدرسه فیضیه قم برگزار شد.