نمایش 1 - 10 از 246
بیرجندرسا-نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند گفت: مسوولان نظام در رده‌های مختلف به جهت دانش و تجربه‌ای که دارند از بزرگترین سرمایه‌های جامعه و مردم هستند.
09/06/1400 - 15:21
بیرجندرسا- نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند گفت: در هر صنف و شغلی هدف باید کار تخصصی آن صنف باشد و اهداف جنبی بر کار اصلی غلبه نکند.
09/04/1400 - 13:40
بیرجندرسا-نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند گفت: تفکر بسیجی به عنوان یک حزب ثبت نشده صداقت خود برای انقلاب را به مردم و دنیا فهماند و به سایر کشورها صادر شده است.
09/02/1400 - 14:11
بیرجندرسا-نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند گفت: در راه‌حل و تفکر بسیجی بیش از اینکه فرد به فکر خودش باشد، در پی خدمت به جامعه و نوع بشر است.
08/27/1400 - 13:49
بیرجندرسا- نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند گفت: اینکه نویسنده کتاب نسبت به موضوع صاحبنظر باشد و مصون بودن آن از اغراض غیرعلمی نشانه‌های کتاب خوب است.
08/23/1400 - 14:10
بیرجندرسا-نماینده ولی فقیه در خراسان‌جنوبی گفت: همان طور که فرزندان ایران اسلامی روز گذشته در جریان دزدی دریایی نفت‌کش درس جدیدی به آمریکایی‌ها دادند «ما می‌توانیم» را در روز ۱۳ آبان ثابت کرده بودند.
08/13/1400 - 11:33
بیرجندرسا-نماینده ولی فقیه در خراسان‌جنوبی با اشاره به موارد موجود در زمینه قانون‌گریزی و گرانی، گفت: بسیاری از مسائل قانون‌گریزی و گرانی که تحمیل می‌شود به صورت تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی به نحوی دست دشمن در کار است و همه باید در این زمینه هوشیار باشند.
08/11/1400 - 14:04
بیرجندرسا-نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند گفت: چنانچه طرح‌های شورای شهر و شهرداری حساب شده، علمی، دارای زمان‌بندی و نظارت باشد در چهار سال کارهای زیادی می‌توان انجام داد.
08/11/1400 - 13:00
بیرجندرسا- نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند گفت: مذهب مایه اختلاف نیست و راه وصول به وحدت در هر امری که تجربه شده، التزام به قانون است.
07/26/1400 - 12:59
بیرجندرسا-نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی، تخلف در اجرای قانون را موجب تضییع حقوق مردم دانست.
07/19/1400 - 13:31

صفحه‌ها

اشتراک در امام جمعه بیرجند