نمایش 1 - 4 از 4
بیرجندرسا-رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان قاینات گفت: با مثبت شدن آزمایش سه مورد حیوان گزیدگی در قاینات، زنگ خطر بیماری هاری در این شهرستان به صدا درآمد.
03/17/1401 - 10:42
بیرجندرسا-رئیس شبکه دامپزشکی طبس اظهار کرد: موثرترین راه در کنترل و پیشگیری بیماری خطرناک هاری ایمن سازی با واکسن هاری است.
10/26/1400 - 13:17
بیرجندرسا-مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: افرادی که در خانه سگ نگهداری می‌کنند، باید به اصول بهداشتی آگاه بوده؛ در غیر این صورت بیماری هاری آن‌ها را درگیر خواهد کرد.
07/06/1400 - 09:27
بیرجندرسا-دامپزشکی شهرستان قاینات به دنبال افزایش سگ های ولگرد در سطح شهرستان درخصوص بیماری هاری هشدار داد.
06/25/1400 - 14:41
اشتراک در هاری