نمایش 1 - 1 از 1
بیرجندرسا-در پی قطع برق بدون اطلاع‌رسانی در هفته گذشته و خسارت دیدن تعدادی از گلخانه‌های شهرستان بشرویه دادستان این شهرستان به همراه تعدادی از مسئولین بشرویه از سه گلخانه خسارت‌دیده داخل و خارج شهر بازدید کرد.
10/21/1399 - 10:42
اشتراک در قطفی برق