نمایش 1 - 1 از 1
بیرجندرسا-قیمت هر کیلو گوشت قرمز در ستاد تنظیم بازار شهرستان سرایان ۷۰ هزار تومان تعیین شد.
08/11/1398 - 17:41
اشتراک در گوشت رمز