نمایش 1 - 1 از 1
بیرجندرسا-رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: زیرساخت‌های جاده‌های خراسان جنوبی در حد بار ترافیک محورهای استان نیست و باید نقاط حادثه خیز کم شود.
07/30/1398 - 13:52
اشتراک در زیرساخت‌های جاده‌ای