نمایش 1 - 1 از 1
بیرجندرسا-رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: طرح «واحدهای مسکونی معیشت محور» برای اولین بار در کشور به صورت پایلوت در محمود آباد بهدان از توابع شهرستان بیرجند اجرایی می شود.
07/15/1398 - 13:45
اشتراک در رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی