نمایش 1 - 1 از 1
بیرجندرسا-مدیرکل دفتر توسعه ورزش مناطق روستایی و عشایری وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه سه هزارخانه روستایی در کشور به امکانات ورزشی مجهز می شوند، گفت: اگر دهیاری ها فضایی با ۵۰ متر مربع در اختیار این نهاد قرار دهند ما با امکانات ورزشی تجهیز می کنیم.
07/10/1398 - 15:56
اشتراک در خانه روستایی