نمایش 1 - 1 از 1
بیرجندرسا-وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در کشور گونه‌ها و ارقام زیادی از محصولات مختلف باغی داریم که در نوع خود منحصر به آب و هوای خاص و در مناطق ویژه است که می‌توانیم ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اقتصادی خوبی را برای تولید در مناطق مختلف فراهم کنیم.
06/03/1398 - 14:17
اشتراک در ظرفیت اقتصادی