نمایش 1 - 1 از 1
بیرجندرسا-جهاد کشاورزی خراسان جنوبی: با توجه به اینکه در اثر بارندگی های اخیر، مسمومیت شوری درختان پسته را تهدید می کند کشاورزان هرچه سریعتر برای رفع مشکل اقدام کنند.
02/25/1398 - 15:51
اشتراک در مسمومیت شوری