نمایش 1 - 1 از 1
بیرجندرسا-پیکر پاک شهید گمنام پس از تشییع با شکوه درروستای افین به خاک سپرده شد.
11/20/1397 - 17:38
اشتراک در روستای افین