نمایش 1 - 1 از 1
بیرجندرسا-معاون امور هنری و سینمایی ارشاد خراسان جنوبی گفت: مجلس تعزیه "بازار شام" در خیمه هنر اداره کل ارشاد استان به مدت ۵ شب اجرا می‌شود.
06/24/1397 - 13:35
اشتراک در سیدعلی زمزم