نمایش 1 - 2 از 2
بیرجندرسا-جمعی از خادمان حرم امام رضا(ع) همراه با پرچم حرم به عیادت بیماران بیمارستان امام رضا رفتند.
12/03/1397 - 09:37
بیرجندرسا- در هشتمین روز از ورود کاروان زیر سایه خورشید به خراسان جنوبی نوبت به زیارت کودکان عضو کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی رسید. با حضور این کاروان در جشن بزرگ کرامت علوی، اثر گذاری آن را در بین کودکان بیشتر کرد.
05/02/1397 - 14:28
اشتراک در خادمان رضوی