نمایش 1 - 1 از 1
بیرجندرسا- رئیس جمهوری آمریکا در توضیح دلیل تهاجم نظامی علیه سوریه مدعی شد خواستم ضمن تاکید بر منع استفاده از تسلیحات شیمیایی، پیامی هم به ۲ کشور حامی بشار اسد بدهم.
01/25/1397 - 11:23
اشتراک در تسلیحات شیمیایی