نمایش 1 - 1 از 1
ابوشریف
بیرجندرسا- نماینده جنبش اسلامی فلسطین در ایران ضمن اشاره به دیدار مقام معظم رهبری با اعضای جنبش اسلامی در یک سال قبل،مطرح کرد: معظم له در آن دیدار فرمودند که "مسئله فلسطین،یک مسئله کاملا دینی است نه سیاسی " که این خط واقعی اسلام است.
01/23/1397 - 12:57
اشتراک در نماینده جنبش اسلامی فلسطین در ایران، ابوشریف