نمایش 1 - 1 از 1
قائمی
بیرجندرسا-رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه تلاش داریم تا قبل از ماه رمضان 45 پروژه در استان افتتاح کنیم، گفت: مهم ترین تمرکز ما در پروژه ها افتتاح اورژانس بیمارستان شهید چمران شهرستان فردوس با حضور وزیر بهداشت تا قبل از ماه مبارک رمضان است.
01/22/1397 - 13:27
اشتراک در دکتر کاظم قائمی