نمایش 1 - 1 از 1
بیرجندرسا-مشعل گاز کارخانه سيمان باقران ظهر امروز توسط استاندار خراسان جنوبي روشن شد و به کمك توليد اين كارخانه آمد.
12/21/1396 - 08:46
اشتراک در محمدمهدی مرج الشریعه