نمایش 1 - 1 از 1
بیرجندرسا-نمایندگان امسال با پیگیری هایی که انجام دادند 65 میلیارد تومان به اعتبارات عمرانی خراسان جنوبی اضافه کردند که کار بسیار خوبی بود و بزرگی بود.
11/23/1396 - 13:00
اشتراک در نمایندگان مردم بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس شورای اسلامی