نمایش 1 - 1 از 1
بیرجندرسا- امروز صبح استاندار خراسان جنوبی ازپایگاه شکاری شهید سرلشکر خلبان سید حسین حسینی(خور) بمناسبت روز نیروی هوایی بازدید کرد
11/18/1396 - 23:36
اشتراک در پایگاه شکاری شهید حسینی (خور)