نمایش 1 - 2 از 2
کنسرت تسلیت
بیرجندرسا- اگر نگاهی به صفحات اول روزنامه ها بی اندازیم، تنها فرهنگ مرگ و میر و پاچه خواری را خواهیم دید، که فرهنگ روزنامه نگاری ما را احاطه کرده است و نشان از تجارت مرگ و میر می دهد.
11/15/1396 - 12:00
جوابیه
بیرجندرسا-بنیاد شهید خراسان جنوبی درخصوص گزارش روزنامه آوای خراسان جنوبی جوابیه ای صادر کرد.
11/15/1396 - 10:15
اشتراک در روزنامه آوا