نمایش 1 - 1 از 1
بیرجندرسا-معاون پژوهش حوزه‌های علمیه خراسان جنوبی گفت: تاسیس پژوهشکده حوزه و دانشگاه در این زمینه ضروری به نظر می رسد، این پژوهشکده باید در سراسر کشور راه اندازی شود.
09/26/1396 - 09:04
اشتراک در حوزه و دانشگاه