نمایش 1 - 1 از 1
بیرجندرسا- در آیین تجلیل از معلمان، گروه کر بانوان فرهنگی و معلم استان خراسان جنوبی برای مسئولین سرودی خواندن که سراسر از معنی بود، معنی از غیرت مردانگی که زیبایی ها و لطافت کلامی زنان را به عنوان کالا به حاضران جلسه هدیه کردند و سوار بر موج فرهنگ غرب، بدنه اسلام و تربیت فرزندان آینده جامعه را در تیرس بد اخلاقی های فرهنگی قرار دادند.
02/19/1395 - 12:16
اشتراک در زنان فرهنگی