نمایش 1 - 2 از 2
رهبری
بیرجندرسا- نامه رهبری یک هدف آرمانی و یک هدف حداقلی دارد؛ هدف حداقلی آن این است که گروهی از جوانان غربی را نسبت به توطئه‌های دشمن آگاه کرده و باعث می‌شود آن‌ها حداقل در ماطلب رسانه‌هایشان شک کنند.
11/26/1393 - 11:55
بیرجندرسا-اکثر جوانان و فعالان غربی با شخصیت والای رهبر انقلاب آشنا نیستند و از نامه اخیر ایشان نیز اطلاعی ندارند؛ اما تعدادی از آن‌ها که نامه در اختیارشان قرار گرفته، واکنش‌های جالب و متنوعی را به این نامه نشان دادند.
11/12/1393 - 08:45
اشتراک در جوانان غربی