نمایش 1 - 3 از 3
گردشگری
بیرجندرسا-در قالب یک گزارش پژوهشی اهم «موانع توسعه صنعت گردشگری» فهرست و راهکارهای رفع این موانع بررسی شده است.
09/23/1396 - 10:08
بیرجندرسا-فرهنگ‌های غلط در جامعه یکی از مهمترین موانع ازدواج است، برای رسیدن به ازدواج آسان باید موانع سر راه ازدواج شناسایی شوند، یکی از مشکلات سر راه ازدواج آسان بالا بودن مهریه‌هاست که لازم است در زمینه پایین آوردن مهریه‌ها فرهنگ‌سازی شود.
09/23/1393 - 10:58
بیرجندرسا- زندگی با مرگ از دست نمی رود زندگی را لحظه به لحظه و روز به روز از دست می دهیم و این در حالی است که هزاران راه نرفته در پیش روی داریم.
09/12/1393 - 10:55
اشتراک در موانع