780....935 حضور دكتر قائمى در راس حوزه سلامت واقعا جاى اميدوارى براى رفع مشكلات عديده اين حوزه دارد
639....915 آماده سازي اسم اول سجادشهر در زبان عموم مردم بود و علت اين نامگذاري هم اين بود كه صد درصد هزينه هاي زيرسازي مثل آب، برق، جدول كشي و حتي خيابان سازي از مردم اخذ شده بنابراين انجام خدمات شهري در سجادشهر در واقع مطالبه به حق مردم است و ليكن در حالي كه بعضي از خيابان هاي مناطق ديگر حداقل در نوبت سوم روكش آسفالت قرار دارند ولى خيابان هاجر به همان شكل اوليه مي باشد.
458...915 از استاندار و مسئولينم شركت گاز استدعا داريم، نسبت به گازرساني شهرك مسكن مهر روستاي شوكت آباد دستورا ت لازم مبذول فرمايند.
452...910 اينجا سايت اداري ساعت يك صبح... سر و صداي يك مراسم عروسي كه يك ربع قبل به اينجا انتقال داده شد گوش فلك رو هم كر ميكنه..! صداي گريه بچه هايي كه بدخواب شده اند همه جا به گوش مي رسه!! مردم آزاري تاچه حد؟ قضاوت كنيد .
408....936 يك راه جديد جذب سرمايه در برخي از ادارات دولتي، گرفتن هزينه زياد در آزمون هاي استخدامي مى باشد، واقعاً بايد تبريك گفت به مسئولين!! مگه هزينه يك آب معدني و كيك و چند برگ سؤال چقدر ميشه كه پنجاه هزارتومان هزينه ثبت نام آزمون استخدامي مي گيريد؟ جوانان بيكار از كج ا بيارند؟
994....915 افتتاح تصفيه خانه ديگه شده يك رويا. تا كى حرف بى عمل! لطفاً به مسئولين يادآورى كن.
973....915 شهرداري محترم باتوجه به رشد تراكم جمعيت، لطفاً نسبت به آسفالت و امكانات رفاهي بهداشتي مجتمع هاي بلوار مجيديه و الهي ه و نامگذاري ميلان ها اقدام نماييد.
779....912 "ن وَ الْقَلَمِ وَ ما یَسْطُرُونَ" سوگند به قلم و آنچه می نویسند، قسم خداوند به قلم نشان از عظمت قلم و نویسندگان آن دارد، پس نوشته هایتان طلوع حقیقت و بیان دردهای کسانی باشد که نمی توانند بگویند و فریاد زنند پس بنویس از حقیقت وجود اعجاز خداوند در جهان هستی، بنویس از راز های سر به مهر قرآن کریم،بنویس از حقیقت زیبای و زشتی های عالم بشربت و یاد کن همچو قرآن از مردان و زنان نیک سرشت و بنویس از تجربه تلخ عالم بشریت که طعمه امیال نفسانی خویش شدند. و بنویس و بنویس ... بیشتر از حقیقت نه از واقعیت بشری تا واقعیت به حقیقت بپیوند.روز خبرنگار مبارک.

صفحه‌ها