233...915 ديروز رفتم داروخانه شربت مولتي فر براي بچه ام بخرم، فروشنده اين دار و را خيلي گران تر از قيمت درج شده روى دارو به من داد. بعد از اعتراض من ايشان به م ن فاكتور هم داد. معاونت محترم دارو بسيار خوش برخورد بودندو قرارشد رسيدگي كنند، اما فهميدم نان به نرخ روزخوردن يعني چه؟
836...937 مسئولين آب و فاضلاب خواستار رسيدگي اكيد مي باشم امروز در خيابان ... پ س از گذشت مدتي از بازه تعيين شده برايا جراي فاضلاب، پيمانكار در پاسخ علت تأخير مي گويددوست دارم طول بكشد و وقتي گفتم ديشب بچ ه من در حال سقوط در كانال بود با كمال وقاحت مي گويد پولش را مي دهم. مسئولا ن محترم آيا پاسخ من اين بود؟! ضمناً ممنون كه مبلغ ديه مردم هم در پروژه ه ا ديده مي شود. منتظر پاسخ هست م.
374...915 سلام ضمن تشكر از روزنامه تون بابت چاپ پيامك بنده (زمين خالي حاشي ه بلوار غدير) هرچه منتظر جوابيه اي از شهرداري بودم ولي جوابي در اين خصو ص ندادند؟! لطفاً پيگيري كنيد ممنون.
321...938 محور بيرجند به زيركوه از درخش تا حاجي آباد عرض جاده كم و سطح آسفال ت بسيار خراب و داراي دست اندازهاى زيادي مي باشد از مسئولين مي خواهيم به اين موضو ع رسيدگي كنند.
802...936 با سلام. ما چه گناهي كرديم كه نانوا شديم همه چي گرون شده ولي قيم ت نان، قيمت سه سال پيش است!! لطفاً پيگيري كنيد. با تشكر
870...936 لطفاً مواضع صريح نمايندگان مردم استان در مجلس رو در خصوص روند انتصابات در خراسان جنوبى بگيرين. مردم بايد بدانند اين روش حاصل غفلت نمايندگان است يا اختلافى وجود دارد يا اصلاً به اين حوزه بى تفاوتند. انتخابات مجلس نزديك است كاش حداقل بدانيم منتخبين مردم در دفاع از حقوق موكلين شان چه تلاش هايى مى كنند و اگر به نتيجه نمى رسند مشكل كجاى كار است؟ ما نماينده انتخاب كرده ايم تا مظلوميت و محروميتمان را فرياد بزند نه در قبال خيلى از مسائل سكوت كنند.
950...937 از دهياري حاجي آباد خواهشمندم ورودي حاجي آباد نرسيده به دهياري ر ا آسفالت كند آن قسمتى كه خاكي است دچار آسيب جدي و تصادف وسايل نقليه شد ه لطفاً پيگير باشيد. ممنونم
107...915 شركت برق فكري به حال نصب تير برق در قسمتي از بلوار پيامبر (ص) كه فاقد روشنايي است بكند (نرسيده به قبرستان) جاده در شب بسيار خطرناك است.
031...915 كشاورزان و دامپروران شهرستان خوسف از خشكسالي 16ساله رنج مي برن د هرچه مي گذرد اثرات مخرب وجبران ناپذير حاصل ازخشكسالي شدت مي ياب د با وجود اين چرا اداره امور عشايري خوسف راه اندازي نمي شود؟!!
827...915 وقتي كه مدارس دولتي نزديك يك ميليون تومان براي فرزندانمان خر ج مي تراشند چطور ملت به فكر فرزند آورى باشند افرادي مثل من با درآمد ماهيانه150هزا ر تومان بايد فرزندانمان به مدرسه نفرستيم ديگه!!

صفحه‌ها