24. آذر 1395 - 1:05
به بهانه این روزها
وقتی همه خوابیم!
نویسنده: 
جوالدوز
بیرجندرسا- کمتر از 100 روز تا پایان سال 95 باقی مانده و وقتی با مردم و مسئولین صحبت می کنیم سخنانی تکراری می شنویم؛ تحریمیم! رکود کل جامعه را فرا گرفته! بودجه نداریم! مشکلات ارزی و بانکی همچنان باقی است! بیکاری غوغا می کند! و غرغرها و توجیه هایی که همیشه بوده و من مانده ام پس اقتصاد مقاومتی کارکردش چیست؟

یک سوزن به خودت بزن آنگاه یک جوالدوز به دیگران!

به دنبال زیاد صحبت کردن نیستم که این رسم را بسیاری از ما داریم! منظورم از ما، بسیاری از مردم عادی تا مسئولین مختلف کشور است. این یادداشت زیاد نیاز به توضیح ندارد که همه چیز را همگان روزانه نه تنها می بینند و می شنوند که لمس هم می کنند!

بگذارید از شعار امسال شروع کنم؛ اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل!

معلوم است دیگر؛ یعنی حرف زدن کافی است اندکی هم عمل کنید!

29 بهمن سال 92 بود که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد. و از سالها قبل دغدغه اقتصادی ایشان از سخنان و شعارهای سالانه شان مشخص بود. آنچه که توسط مردم و مسئولین اتفاق افتاد یک چیز بود، حرف زدن و سخنرانی کردن و گاهی هم برگزاری همایش های چند میلیونی برای تبیین سیاست های اقتصاد مقاومتی!

از مردم عادی گرفته که نه به تولید ملی و حمایت از آن چنان توجه دارند و نه به اصلاح الگوی مصرف! اسراف هم در تمامی ابعاد زندگی مان باعث شده تا سرانه مصرف سوخت و انرژی در کشور با ارقامی عجیب روبرو شود؛ و دانشجویانی که تولید علم اولویت چندمشان شده است و مسئولینی که بیشترین نقش را باید در این عرصه ایفا کنند اما به تنها چیزی که در عرصه عمل توجه نکرده اند اقتصاد مقاومتی است.

شاید نگاهم بدبینانه باشد اما نهادهای انقلابی هم در این عرصه آنچنان که شایسته است وارد نشده اند!

به عبارتی همه ما خوابیم و شاید هم خودمان را به خواب زده ایم!

در این باره وقتی با تمامی این افراد صحبت می کنیم حرف هایشان تکراری است؛ امکانات نداریم! رکود کل جامعه را فراگرفته! بودجه نداریم! نیروی انسانیمان ناکارآمد است! جامعه از بیکاری رنج می برد! خزانه خالی است! و...

سؤال من این است مگر اقتصاد مقاومتی برای چه چیزی طرح شد؟ مگر کارکرد اقتصاد مقاومتی عبور از این مشکلات نیست؟! مگر اقتصاد مقاومتی نیامده تا این مشکلات را حل بکند؟

پس چگونه برای اجرای اقتصاد مقاومتی که خود راه حل این مشکلات است، اینچنین مسایلی مطرح می شود!؟

نظرات کاربران