10. دى 1393 - 19:40
بیرجندرسا- قبل از ازدواج چشم هایمان را باز کنیم اما بعد,آن را ببندیم یکی ازچیزهایی که زندگی مشترک راپویا وعاشقانه می سازد,گذشت است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیرجندرسا،هیچ مردی به خواستگاری نمی رود تا همسرش را تیره  بخت کند وهیچ دختری پیشنهاد ازدواج را نمی پذیرد تامردی را ناامید سازد,اما چه قدر از ازدواج هابه خوشبختی می انجامد وچقدر زندگی در زیر یک سقف برای زوج ها شادی وموفقیت را به ارمغان می آورد؟

هم زن وهم مرد با اشتیاق وهزار امیدوآرزو ,پیمودن جاده ی زندگی را دست در دست هم آغاز می کنند ودلشان می خواهد همراه وهم دوش یک دیگر,تا پایان راه در کنار هم باشند اما در بسیاری از موارد,اندکی ازراه نرفته اند که تردید,دل های امید وارشان را می لرزاند واشتباهی بزرگ قلمداد می کنند وبا مشاهده ی تفاوت های فرد مقابل با همسری که در خیال خود می پرورانده اند ,اندوهگین می شوند.

اگر در ابتدای راه ,گرد خود خواهی را از وجود خود نتکانده باشند,همسر خودرا متهم می کنند و.....این تازه شروع داستان است داستانی که اگر شخصیت هایش بدون آگاهی, صبر و گذشت همچنان بر مرکب خود خواهی خویش بتازند,به تراژدی طلاق می انجامد ویا میدان مبارزه ای می شود به وسعت عمرشان که هم انرژی و فرصت زندگی خودشان را تباه می کند وهم فرزندانشان را درگیر وحاصل این زندگی,یک دنیا نیاز استجابت نشده است و ردی از آرامش در آن دیده نمی شود.

پس ,بیاییم آغاز شیرین زندگی را تداوم بخشیم واگر قصه ی زندگی ما هم ,چنین رنگی به خود گرفته ,باقلم تدبیر,ادامه ی آن را به گونه ای بنویسیم که سال ها با آرامش وخوشبختی در کنار همسرمان زندگی کنیم و سایه ای باشیم دلپذیر و مطمئن برای فرزندانمان.

عشق خوب است اما کافی نیست

در عرصه زندگی خانوادگی اگر عشق نباشد هیپچ نیست اما حقیقت امر این است که در کنار عشق باید تدبیر و آگاهی هم,لحظه به لحظه با ما زندگی کند به عبارت دیگر عشقی که در ابتدای ازدواج شکل می گیرد نیاز دارد تا با دست توانای مرد و زن پخته و بزرگ شود و اگر همان کودک تازه متولد شده بماند به بادی می رود .و به نگاهی فراموش می شود اما اگر بزرگ شود ماندگار است و موثر

یکی ازچیزهایی که زندگی مشترک راپویا وعاشقانه می سازد,گذشت است

ما بارها این جمله را شنیده ایم گذشت کن اما واقعیت امر این است که عمل به  این توصیه بسیار سخت است مخصوصا زمانی که یقین داریم حق با ماست اما تصمیم می گیریم نظر فرد مخالف را بپذیریم این از آن مواردی است که مجاهده می خواهد اما مطمئن باشیم که این گذشتن زیباتر از مجادله است و مهم تر اینکه به ما ثابت می کند این کار اثرات عمیقی برجای گذاشته و از ثمرات ان بهره مند خواهیم شد

هنر سخن گفتن را بیاموزیم

یکی از مشکلات بزرگ همسران  این است که همدیگر را نمی فهمند این ابتدای یک داستان تکراری است که آخرش هم به اومرادرک نمی کند منتهی می شود یکی از موثرترین راه های حل این مشکل این سوال است که نکند من نمیتوانم سخنم را به خوبی بیان کنم؟ما به زمان احتیاج داریم تا زبان یکدیگر را پیدا کنیم در این فاصله بهتر است از جر و بحث کم کنیم و به آگاهی های خود پیرامون زبان همسرمان بیفزاییم مثلا قبل از اینکه راجع به موضوعی با او صحبت کنیم از خود بپرسیم چگونه بگویم که او دلسرد و غمگین نشود جستجو کنیم و از بین کلمات زیباتربن و دلنشین ترین آن هارا انتخاب کنیم و هرگز به موضوعاتی که حساسیت همسرمان را برمی انگیزد مستقیم و غیر مستقیم اشاره نکنیم.

 تفاوت ها را باور کنیم

آنچه مسلم است و ما همسرمان در محیط خانوادگی متفاوت بزرگ شده ایم و قطعا تفاوت هایی داریم که غیر قابل اجتناب اند و اگرچه قبل از ازدواج این تفاوت ها وجود دارند اما در عرصه زندگی مشترک بیشتر خودنمایی می کنند پس به جای نگرانی این تفاوت ها را باور کنیم نگذاریم که آن ها ما را ازهم دور کنند اگر تفاوت ها را شناخته و از آنها نترسیم در بسیاری از موارد می تواند موجب تکامل ما و همسرمان باشد ضمن اینکه در طول زمان این تفاوت ها رنگ خوشبختی و تفاهم گرفته و به زیبایی زندگی کمک می می کنند.

همسرمان را عاشقانه دوست بداریم اما خودمان را فراموش نکنیم

مامی خواهیم سال ها در کنار همسرمان زندگی کنیم به اندازه عمرمان و می دانیم که فقط یک بار فرصت زندگی کردن داریم پس عاقلانه زندگی کنیم به عبارت دیگر,نبایدجانب افراط را انتخاب کرده ودائما حقوق طرف مقابل را تامین کنیم,بلکه حقوق خود رانیزمطالبه کنیم.

نظرات کاربران