نمایش 1 - 10 از 11
انتقاد
از شعار آزادی،حقوق شهروندی بانوان تا عمل:
بیرجندرسا- شب گذشته مناظره دانشگاه بیرجند، بین سه نماینده کاندیدای ریاست جمهوری با تمام حواشی آن برگزار شد، شبی که شعارها به صورت عمل جلوی چشمان دانشجویان به واقعیت تلخ تبدیل شد، واقعا چه کسی دروغگوست؟!!!
بهانه رضاخان برای کشف حجاب؛
بیرجندرسا-کشف حجاب در ایران پدیده‌ای ناشی از آشنایی با غرب و تجدد‌خواهی افرادی است که افکار و زندگی غربی را تجربه کرده‌ بودند. در حالی که نخستین نشانه‌های کشف حجاب را می‌توان در دربار ناصر‌الدین‌شاه قاجار و سپس در محافل روشنفکری مشاهده کرد.
حجاب
دختر غیرمسلمان آمریکایی:
بیرجندرسا- یک دختر دانشجو در آمریکا که در یکی از برنامه‌های تجربه حجاب بانوان مسلمان در دانشکده شرکت کرده‌است، خاطرات و بینش جدیدی را که در پی تجربۀ حجاب به دست آورده در یادداشتی به اشتراک گذاشت.
حجاب
بیرجندرسا-مخبرالسلطنه هدایت که بیش از شش سال رئیس الوزرای رضا شاه بود، می گوید:«... سابق وسمه می کشیدند ، سر انگشتان را حنا می بستند و ... چون پول به خارج نمی رفت وحشی گری بود؛حال که به مبلغی گزاف به بهای ماتیک می رود،نشانه ترقی و تمدن است!
بیرجندرسا- نوع و مقدار پوشش همیشه از مسائل مورد توجه انسان‌ها در ادیان و جوامع مختلف بوده است. آن قدر مهم که بی شک یکی از عوامل مهمّ تشکیل دهنده‌ی سبک زندگی افراد، نوع و مقدار پوشش آن‌هاست.
حجاب و پوشش اسلامی/
بیرجندرسا- خداوندگار برای بشارت دادن برای انجام نیکی ها و ترساندن به منظور نهی از زشتی ها، پیامبرانی از جنس خودمان فرستاد تا هم پیام الهی را بیش از پیش به ما منتقل کنند و هم نحوه انتقال رسانی را که از آن با عنوان «امر به معروف و نهی از منکر» یاد می شود به دیگر مخلوقات خود آموزش دهد.
بیرجندرسا- من قلباَ به این نتیجه رسیدم که باید حجابم را رعایت کنم، اما این روزها به جای اینکه بدحجاب ها جواب پس بدهند که این چه سرو شکلی است درست کرده اند ما باید پاسخ بدهیم که چرا حجاب داریم؟
بیرجندرسا- شما چرا کاسه ی داغ تر از آش هستی؟ حجاب بعد از سن تکلیف واجب می شود نه از کودکی!!
بیرجندرسا-از موضوعات بسیار مورد توجه انسان مسأله ازدواج و ارتباط با جنس مخالف است. این بحث از منظرهای مختلفی قابل توجه است اما آنچه که قصد پرداختن به آن را داریم وظیفه فرد در قبال موانع ازدواج است. اسلام عزیز از آنجا که با توجه به فطرت انسانی قوانین را وضع نموده است، بین قوانین الهی و نیازهای انسانی نیز اختلافی دیده نمی شود.
بیرجندرسا-ای گوهر آفرینش! زن چه نیکو مقامی دارد که فاطمه از افق او تجلی کرد و مریم و زینب از آسمان او درخشیدند و آسیه و خدیجه از هستی او طلوع کردند. پس گوهر وجود خود را به صدف حجاب زینت بخش که حجاب اسلامی از جلوه های زیبای بندگی است.

صفحه‌ها