20. آذر 1400 - 11:44
بیرجندرسا-مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: معلمان پژوهشگر این استان رتبه اول بخش طرح‌های پژوهشی آمیخته وزارت آموزش و پرورش را به خود اختصاص دادند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیرجندرسا، محمدعلی واقعی روز شنبه در نشست شورای معاونین اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی افزود: طرح پژوهشی آمیخته با عنوان "تبیین و ارائه مدل عوامل تاثیرگذار بر مدیریت کلاس درس و راهکارهای بهبود آن براساس تجارب معلمان مدارس ابتدایی استان" توسط خانم بارانی به عنوان مجری، "مهدی حسنی" ناظر علمی و "محمد زمانی" ناظر اجرایی، رتبه اول را در بخش طرح‌های آمیخته وزارت آموزش پرورش در سال جاری کسب کرد.

وی گفت: این طرح با هدف کلی ارائه مدل کیفی مطلوب برای بررسی عوامل تاثیرگذار بر مدیریت کلاس درس معلمان مدارس ابتدایی اجرا شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی عوامل چهارگانه معلم، دانش‌آموز، محیط فیزیکی و فراکلاس را بر مدیریت کلاس درس معلمان تاثیرگذار دانست و افزود: تبیین و توجه به این عوامل با آگاهی و آموزش راهبردها و راهکارهای مستخرج از این پژوهش می‌تواند به‌عنوان یک ضرورت حرفه‌ای غیرقابل انکار مورد توجه دست‌اندرکاران قرار گیرد و تحولات شکوفاکننده را به همراه داشته باشد.

وی بیان کرد: طرح‌های دریافت شده از سراسر استان‌ها ۴۷ عنوان بوده و در مجموع ۹۹ نفر ارزیاب در کارگروه طرح‌های پژوهشی مشارکت داشته‌اند.

نظرات کاربران