فروش ویژه سیم کارت
آی پرسه
11. مهر 1400 - 15:13
بیرجندرسا-برنامه مسابقات هفته اول تا پنجم لیگ یک فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۰ اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیرجندرسا به  نقل از فارس،بدلیل آماده نبودن ورزشگاه های برخی از استان ها، ساعت و مکان برگزاری مسابقات لیگ دسته اول هنوز اعلام نشده است.

 برنامه مسابقات به شرح زیر است:

هفته اول:

مس شهر بابک -  پارس جنوبی جم بوشهر
ملوان بندر انزلی -  آرمان گهر سیرجان
سایپا تهران- استقلال خوزستان
خیبر خرم آباد- شهرداری آستارا

شنبه ۲۴ مهر

یکشنبه ۲۵ مهر

ماشین سازی تبریز- شهرداری همدان

استقلال ملاثانی-  رایکا بابل

شاهین شهرداری بوشهر - قشقایی شیراز

خوشه طلایی ساوه – ویستا توربین تهران

بادران تهران  -   مس کرمان

    بیشتر بخوانید:
    «قمر در عقرب» مثل لیگ دسته اول فوتبال

هفته دوم

مس کرمان -   مس شهر بابک
پارس جنوبی جم بوشهر- خیبر خرم آباد
شهرداری آستارا -خوشه طلایی ساوه
استقلال خوزستان- بادران تهران  
قشقایی شیراز- سایپا تهران
ویستا توربین تهران – استقلال ملاثانی
شهرداری همدان- ملوان بندر انزلی
آرمان  گهر سیرجان -   شاهین شهرداری بوشهر
رایکا بابل - ماشین سازی تبریز

شنبه اول آبان

هفته سوم:

استقلال ملاثانی- پارس جنوبی جم بوشهر
خوشه طلایی ساوه- مس شهر بابک
آرمان  گهر سیرجان -    شهرداری همدان
شاهین شهرداری بوشهر -  رایکا بابل
ملوان بندر انزلی -  قشقایی شیراز
بادران تهران  –  ویستا توربین تهران
خیبر خرم آباد -  استقلال خوزستان
سایپا تهران- مس کرمان
ماشین سازی تبریز -  شهرداری آستارا

یکشنبه ۹ آبان

هفته چهارم

استقلال خوزستان- آرمان  گهر سیرجان
مس شهر بابک- خیبر خرم آباد
پارس جنوبی جم بوشهر- خوشه طلایی ساوه
شهرداری آستارا - بادران تهران  
ویستا توربین تهران - سایپا تهران
قشقایی شیراز- استقلال ملاثانی
رایکا بابل - ملوان بندر انزلی
شهرداری همدان-  شاهین شهرداری بوشهر
مس کرمان -  ماشین سازی تبریز

شنبه ۱۵ آبان

هفته پنجم

ملوان بندر انزلی -   پارس جنوبی جم بوشهر
بادران تهران  –   مس شهر بابک
سایپا تهران- خیبر خرم آباد
شهرداری همدان -  رایکا بابل
ماشین سازی تبریز -   قشقایی شیراز
آرمان  گهر سیرجان -    ویستا توربین تهران
استقلال ملاثانی -  استقلال خوزستان
خوشه طلایی ساوه - مس کرمان
شاهین شهرداری بوشهر- شهرداری آستارا

نظرات کاربران