11. اسفند 1399 - 7:13
بیرجندرسا-جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی دوشنبه ۱۱ اسفند ۹۹ از شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن و معارف اسلامی منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیرجندرسا، جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی دوشنبه ۱۱ اسفند ۹۹ از شبکه‌های آموزش، ۴ و شبکه قرآن و معارف اسلامی منتشر شد.

شبکه آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت٨ تا ٨:٣٠ دانش فنی تخصصی - پایه ۱۲ - رشته طراحی و دوخت-شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت٨:٣٠ تا۹:۰ دانش فنی پایه -رشته تربیت بدنی - پایه ۱۰- شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت ۹تا۹:۳۰ ریاضی یک -پایه ۱۰- مشترک تمامی رشته‌ها -شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش
ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ نقاشی با پاستل - پایه ۱۱- رشته چهره سازی - شاخه کاردانش
ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ حجم پردازی - پایه ۱۰- رشته چهره سازی - شاخه کاردانش.

پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ علوم تجربی و تفکر پایه اول
ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم
ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰ بازی و ریاضی پایه سوم
ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰ فارسی و نگارش پایه چهارم
ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰ بازی و ریاضی پایه پنجم
ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰ بازی و ریاضی پایه ششم
ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی
متوسطه اول:
ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ مطالعات اجتماعی - قدیمی‌ترین سکونت گاه‌های ایران پایه هفتم
ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ مطالعات اجتماعی- درس ۱۸ پایه هشتم
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ مطالعات اجتماعی- ایران در زمان پس از انقلاب پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ آموزش معلمان - اصول و ایده‌های نوین سنجش در ریاضی

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰ عربی و زبان قرآن یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ عربی و زبان قرآن دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰ عربی و زبان قرآن سه - پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵ فیزیک سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی
ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰ فیزیک یک -پایه ۱۰- رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸ درس جغرافیای۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۸:۳۰درس منطق پایه۱۰ ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۰:۱۵درس انسان ومحیط زیست پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۰:۴۵درس فارسی۳ پایه۱۲ مشترک تمامی رشته ها.
ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۳پایه۱۲ مشترک تمامی رشته ها.
ساعت۱۱:۴۵درس سلامت و بهداشت پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۲:۱۵درس جغرافیای۲ پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک۱پایه ۱۰رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۱پایه ۱۰رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف سیما
... صبح.
ساعت ۸:۰۰
علوم و معارف قرآنی ۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت ۸:۳۰
احکام ۲رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت۱۱
درس هدیه‌های آسمانی
سوم دبستان.
ساعت۱۱:۳۰
درس آموزش قرآن دوم دبستان... عصر.
ساعت۱۵
دین و زندگی ۲ پایه ۱۱ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک و هنرستان متوسط دوم نظری
ساعت۱۵:۳۰
اموزش قران پایه هشتم مقطع اول متوسطه

نظرات کاربران