29. آبان 1399 - 7:31
بیرجندرسا-جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان امروز پنجشنبه ۲۹ آبان ۹۹ از شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیرجندرسا به نقل از خبرگزاری صدا و سیما،برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز پنجشنبه ۲۹ آبان ۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه آموزش:
ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:
ساعت٨ تا ٨:٣٠، صورت‌های مالی بخش دوم - رشته حسابداری - پایه ۱۲ -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت٨:٣٠ تا٩، افترافکت جلسه هفتم - رشته تصویر سازی و جلوه‌های ویژه کامپیوتری - پایه ۱۲ -شاخه کاردانش

ساعت ۹تا۹:۳۰، حسابداری صنعتی - رشته حسابداری مالی - پایه ۱۲ -شاخه کاردانش

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵، طراحی عمومی- پایه ۱۰ - رشته چهره سازی - شاخه کاردانش

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰، کاربرد مداد رنگی - پایه۱۱ - رشته چهره سازی - شاخه کار دانش

پایه ابتدایی:
ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠، فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰، بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰، بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰، فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰، علوم تجربی و تفکر پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰، فارسی و نگارش پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰، آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:
ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰، تفکر و سبک زندگی - پروژه (قسمت دوم) پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰، تفکر و سبک زندگی - راه رهایی پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶، آمادگی دفاعی - انقلاب اسلامی پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:
ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠، آموزش معلمان - یادگیری مبتنی بر مغز

متوسطه دوم:
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰، آمادگی دفاعی - پایه ۱۰ - مشترک تمامی رشته‌ها

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠، هویت اجتماعی - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰، زیست شناسی ۱ - پایه ۱۰ - علوم تجربی

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵، فیزیک ۳ - پایه ۱۲ - رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰، ریاضی ۲ -پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

شبکه ۴ سیما:
ساعت۷:۳۰درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۸ درس تاریخ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۸:۳۰درس نگارش۲پایه۱۱مشترک تمام رشته‌ها

ساعت۱۰:۱۵درس علوم وفنون ادبی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی

ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۲پایه۱۱ مشترک تمام رشته‌ها

ساعت۱۱:۱۵درس علوم وفنون ادبی۲پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی علوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۱:۴۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیریک

ساعت۱۲:۴۵درس هندسه۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن ومعارف اسلامی:
ساعت ۸، عربی و زبان قرآنی یک پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰، عربی و زبان قرآنی دو پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱، درس هدیه‌های آسمانی ششم دبستان

ساعت۱۱:۳۰، درس آموزش قرآن ششم دبستان

ساعت۱۵، پیام‌های آسمانی پایه نهم متوسط اول

ساعت۱۵:۳۰، عربی و زبان قرآنی سه پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

نظرات کاربران