25. شهريور 1399 - 7:52
بیرجندرسا-جدول دروس مدرسه تلویزیونی سه شنبه 25 شهریور برای دانش‌آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه‌های آموزش، قرآن و چهار اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیرجندرسا به نقل از خبرگزاری صدا وسیما،  جدول دروس "مدرسه تلویزیونی ایران" سه شنبه ۲۵ شهریورماه ۹۹ به شرح زیر اعلام شد:

شبکه آموز ش:

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت٨ تا ٨:٣ بررسی استاندارد نازک دوزی رشته پوشاک پایه١٠

ساعت ٨:٣٠ تا ٩ طراحی و ساخت مبلمان اداری پودمان١- پایه١١- صنایع چوب و مبلمان شاخه فنی و حرفه‌ای ساعت ٩ تا ٩:٣٠ پایگاه‌های اینترنتی رشته رایانه-پایه١٢

ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ تجارت الکترونیک و امنیت شبکه پایه١٢ رشته کامپیوتر و نرم افزار شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠ مفاهیم و کاربرد تولید محتوی -مشترک پایه١١و١٢ رشته کامپیوتر شاخه کاردانش

پایه ابتدایی:

ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ فارسی و‌نگارش پایه دوم

ساعت ١١:٣۵ تا١٢ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه سوم

ساعت ١٢ تا١ بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ١٢:٢۵ تا١٢:۵٠ فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵ تا١٣:۴۵مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ علوم تجربی پایه هفتم (فصل اول)

ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ علوم تجربی پایه هشتم (فصل اول)

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ علوم تجربی پایه نهم (فصل اول)

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارت‌های حرفه‌ای دبیران
موضوع: انجام پروژه عملی با پاورپوینت-۳

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧زیست شناسی١ پایه دهم رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠زیست شناسی ٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

ساعت ١٧:٣٠ تا ١٨ زیست شناسی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

ساعت ٢٠ تا ٢٠:٢۵ درس فیزیک١ پایه دهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ ریاضی١ پایه دهم رشته علوم تجربی

شبکه ۴
ساعت ۷:۳۰ درس جامعه شناسی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸ درس جامعه شناسی۲ پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸:۳۰ درس جامعه شناسی۱ پایه۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۰:۱۵درس زبان خارجی۳ پایه ۱۲ مشترک تمامی رشته‌ها

ساعت ۱۰:۴۵درس زبان خارجی۲ پایه۱۱ مشترک همه رشته‌ها

ساعت ۱۱:۱۵درس جغرافیای ایران پایه۱۰مشترک همه رشته‌ها

ساعت ۱۱:۴۵درس حسابان۲ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۲:۱۵درس روانشناسی پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۲:۴۵درس هندسه ۱پایه ۱۰رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۳:۱۵درس حسابان ۲ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

شبکه معارف
ساعت ۱۵درس تاریخ اسلام۳پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۵:۳۰درس احکام ۳ پایه ۱۲

ساعت ۱۶درس علوم معارف ۲ پایه ۱۱

ساعت ۱۶:۳۰ عربی زبان قران ۳ پایه ۱۲

نظرات کاربران