23. بهمن 1398 - 10:46
بیرجندرسا-یک روانشناس و کارشناس خانواده گفت: اگر افرد دچار بدبینی باشند، جامعه ناسالمی خواهیم داشت و وقتی اعتماد متقابل در جامعه کم باشد نشاط اجتماعی کاهش می‌یابد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیرجندرسا به نقل از ایسنا،دکتر عفت آی اظهار کرد: بدبینی در مقدار کم بد نیست، اما نباید نسبت به همه بدبین باشیم که این امر تبدیل به عادت می‌شود.

وی با بیان اینکه اگر این بدبینی به صورت بیماری تبدیل شد، باید با مراجعه به مشاور آن را برطرف کرد، افزود: مشاور ابتدا با رفتاردرمانی، افکار مثبت را ترویج کرده و اگر رفتاردرمانی تاثیر نداشت، باید به روان پزشک مراجعه شده و دارو درمانی آغاز شود.

این روانشناس خانواده بیان کرد: اگر افرد دچار بدبینی باشند، جامعه ناسالمی خواهیم داشت و وقتی اعتماد متقابل در جامعه کم باشد نشاط اجتماعی کاهش می‌یابد.

آی با بیان اینکه باید به یکدیگر اعتماد کنیم تا نشاط اجتماعی افزایش یابد، تصریح کرد: بدبینی مانند ویروس است و اگر در خانواده زن و مرد نسبت به یکدیگر بدبین باشند، فرزندان نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرند و یاد می‌گیرند نسبت به افراد جامعه بدبین باشند.

وی افزود: کودکان این خانواده، تمام انسان‌های جامعه را خطرناک می‌بینند و فکر می‌کنند انسان‌های اطراف آنان قصد دارند از محبت خود به هدفی برسند.

این روانشناس خانواده اظهار کرد: مقابله به مثل در بدبینی زن و شوهر زندگی را دچار تنش و ازهم گسیختگی می‌کند.

آی با بیان اینکه امروز بیشتر مشکلات زن و شوهر بدبینی است که به کودکان خانواده آسیب می‌رساند، یادآور شد: ما باید در محیط تربیتی از شیوع این ویروس جلوگیری کنیم تا فرزندان بهتری تربیت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اگر بدبینی شیوع پیدا کند، جامعه ناسالمی خواهیم داشت که افرادش آرامش ندارند و در این مواقع مشاوره و یا صحبت با روانپزشک بسیار می‌تواند مؤثر باشد.

نظرات کاربران