3. دى 1398 - 10:03
رئیس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی:
طرح جهاد دانشگاهی، طرح برتر خراسان جنوبی شد
بیرجندرسا-رئیس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی گفت: طرح جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با عنوان بررسی کارآیی ترکیب توام دو امولسیون اُمیک و شیلد در مقایسه با روش‌های متداول در بهبود عملکرد زعفران به عنوان طرح برگزیده در کمیته پژوهش استان معرفی شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیرجندرسا به نقل از ایسنا،جلال الدین صادقی  اظهار کرد: طرح برگزیده جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با عنوان بررسی کارآیی ترکیب توام دو امولسیون اُمیک و شیلد در مقایسه با روش‌های متداول در بهبود عملکرد زعفران از مجموع 15  طرح پژوهشی ارسال شده به دبیرخانه کمیته پژوهش استان، پس از بررسی اعضای کمیته و در نظر گرفتن پنج شاخص محصول محوری، اثر ملی و منطقه‌ای، حل مشکلات و نیازهای منطقه، اشتغال و دانش فنی  به عنوان طرح برتر معرفی و تقدیر شد.

رئیس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی اظهار کرد: در این طرح پژوهشی که توسط جهاد دانشگاهی استان و با مشارکت شرکت دانش بنیان بنیادین فرآور سبز گستران انجام گرفت، کارآیی نوعی امولسیون آلی-معدنی تولید متخصصین بومی استان با نام تجاری اُمیک به همراه مکمل شیلد در بهبود عملکرد کمی و کیفی زعفران و میزان آلایندگی زیست محیطی آن طی دو سال مورد بررسی قرار گرفت.

صادقی یادآور شد: نتایج این طرح نشان‌دهنده مزیت نسبی این کود نسبت به نمونه‌های خارجی آن بود که با توجه به عدم ایجاد آلایندگی در محصول زعفران، در صورت حمایت مناسب و مستمر از تولید آن توسط نهادهای ذی ربط و رفع مناسب موانع تولید، امکان تولید صنعتی و انبوه این محصول تحت نظارت جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی وجود دارد.

نظرات کاربران